Τα ηδονικά είναι δεκαοκτώ ποιητικά τραγούδια βασισμένα σε εικοσιτέσσερα ερωτικά επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία και αντικατοπτρίζουν όλο το φάσμα του έρωτα.

Τα δεκαοκτώ ποιητικά τραγούδια (κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη) έχει γράψει η Αγαθή Δημητρούκα η οποία προλογίζει την έκθεση:

Ο Βασιλεύς, ο Άγιος και ο ζωγράφος

Κατά τον Σολομώντα πρώτα, κι έπειτα κατά τον Άγιο Επιφάνιο, τρία είναι τα ακατάληπτα: ίχνος αετού πετομένου, οδός όφεως επί πέτρας και τρίβος νεός ποντεπορευούσης.

Βεβαίως, ούτε ο Βασιλεύς ούτε ο Άγιος υπήρξαν ζωγράφοι ώστε να καταφύγουν στην αποτύπωση των ακατάληπτων ιχνών διά της τέχνης. Κι ούτε απευθύνθηκαν στους εικαστικούς της εποχής τους, φοβούμενοι προφανώς ο πρώτος την επιστροφή στην αμαρτία κι ο δεύτερος τον πειρασμό να καταλύσει θέσφατα.

Ο Σταθόπουλος, όμως, ο οποίος ουδέποτε υπήρξε Βασιλεύς ούτε και Άγιος, αλλά ζωγράφος από τα γεννοφάσκια του, δε χαμπαριάζει από κινδύνους και πειρασμούς.

Εξάλλου, αρέσκεται να κινείται σε προχριστιανικούς αιώνες, ανασύροντας σύμβολα που οριοθετούν την τέχνη μέσα στον χρόνο και τη συμφιλιώνουν μ’ αυτόν.

Έτσι, λοιπόν, αντιλήφθηκε πολύ νωρίς πως την πλέον συμφιλιωτική δύναμη την κατέχει ένας μικρός θεός, ο έρωτας, εμπνέοντας τον θαυμασμό προς το υποκειμενικά ή και γενικά ωραίο, και ακριβώς σ’ αυτό εστίασε τους χρωστήρες του: στο να συναποδίδει το υποκειμενικά με το γενικά ωραίο, αποτέλεσμα που μόνο οι γνήσιοι καλλιτέχνες κατορθώνουν.

Τα Ηδονικά, οικείος τόπος για τον ζωγράφο μας και πρόσφορο έδαφος για τη ζωγραφική του, μοιάζουν να ελευθερώνουν την επίγεια σάρκα για ν’ αναδειχθεί η επουράνια ψυχή μέσα από άυλες γραμμές.

Αγαθή Δημητρούκα, 2 Δεκεμβρίου 2021