Το χοροθέατρο Migma εμπνέεται από το μύθο του Frankenstein, και παρουσιάζει στο θέατρο ΠΚ, μια παράσταση με μια εναλλακτική οπτική, μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου.