Ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός UPTO35 είναι μια πρωτοβουλία της εταιρίας OLIAROS για αρχιτέκτονες μέχρι 35 ετών, με αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Πρότυπης Φοιτητικής Κατοικίας στην περιοχή του Κεραμεικού – Μεταξουργείου, σε ακίνητο της εταιρίας στην οδό Μαραθώνος 34. Τα αποτέλεσματα αυτού στο Μουσείο Μπενάκη, μέχρι και τις 4 Απριλίου.

Οι συμμετέχοντες, παρουσίασαν νέες τυπολογίες, συγκεκριμένου προϋπολογισμού, για τη στέγαση 18 φοιτητών, προβλέποντας παράλληλα τη δυνατότητα επανάληψης της τυπολογίας σε γειτονικά οικόπεδα, ιδιοκτησίας τρίτων, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου Φοιτητικού Κέντρου στην περιοχή.

Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε 242 προτάσεις από 41 χώρες. Η Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού επέλεξε πέντε, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού το Σεπτέμβριο του 2009, ενώ στην καταληκτική της συνεδρίαση τον Ιανουαρίο του 2010, ανέδειξε ως νικητήρια τη μελέτη 18 steps, των Πορτογάλων João Prates Ruivo & Raquel Maria Oliveira, με έδρα εργασίας την Ελλάδα.

Η έκθεση θα παρουσιάσει τη νικητήρια μελέτη, τις πέντε τελικές προτάσεις, αλλά και το σύνολο των προτάσεων για την ανάπτυξη της φοιτητικής κατοικίας, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί και υλικό για την περιοχή και τις φοιτητικές εστίες, καθώς και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού.