Το διευρυμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως – online μαθημάτων Δημιουργικής Φωτογραφίας αναπτύσσεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα σύγχρονης διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, το οποίο ενσωματώνει και αξιοποιεί όλες τις νέες τεχνολογίες και τα κατάλληλα εργαλεία που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθοδήγηση και αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτή.

Κάθε κύκλος αναπτύσσεται σε 10 εβδομαδιαίες ενότητες και η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω ειδικά διαμορφωμένης και φιλικής προς το χρήστη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας τη διενέργεια ατομικών και ομαδικών συνεδριών μέσω τηλεδιάκεψης σε εικονική τάξη, την παροχή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων, την ανάθεση ασκήσεων και την κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων.

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος
Έναρξη μαθημάτων: 21 Οκτωβρίου
Διάρκεια κάθε κύκλου: 10 εβδομάδες
Αριθμός συμμετεχόντων: 12 ανά κύκλο

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
Εισαγωγή στην Τεχνική και Αισθητική της Φωτογραφίας

Ο πρώτος κύκλος του εξ αποστάσεως προγράμματος μαθημάτων απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εξοικείωση που επιθυμούν να προσεγγίσουν τη φωτογραφία τόσο τεχνικά όσο και μέσω μιας συνολικής θεώρησης του μέσου και της πρακτικής του. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνικές παραμέτρους της λήψης, της σύνθεσης και του φωτισμού και η πρακτική τους εξάσκηση πάνω σε κύριες θεματικές και προσεγγίσεις του φωτογραφικού μέσου, όπως το πορτραίτο, το στιγμιότυπο, η τοπιογραφία, το στιγμιότυπο και το still life.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Φωτογραφικές Εφαρμογές & Δημιουργικές Πρακτικές

Ο δεύτερος κύκλος του εξ αποστάσεως προγράμματος μαθημάτων απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν προηγούμενη φωτογραφική εμπειρία ή σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφικής αναπαράστασης ως καλλιτεχνική δημιουργία και ως μέσο επικοινωνίας, η εξέλιξη σε τεχνικό και αισθητικό επίπεδο και η πρακτική εξάσκηση με τελικό στόχο την εξέλιξη ή ολοκλήρωση ενός προσωπικού φωτογραφικού πρότζεκτ που να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.