Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, προχώρησε στη φωτοαναστατική ανατύπωση του έργου του Αλέξανδρου Αλεξανδράκη, Έτσι πολεμούσαμε 1940-41.

Ο ζωγράφος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης έλαβε μέρος στον Ελληνο-ιταλικό Πόλεμο στο αλβανικό μέτωπο ως δεκανέας πυροβολητής. Παράλληλα, κατέγραφε σε οποιοδήποτε κομμάτι χαρτί είχε στα χέρα του με τα “σύνεργά” του ό,τι έβλεπε. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1968, με βάση τα σχέδια αυτά προχώρησε στην έκδοση, την οποία συμπλήρωσε με ορισμένες μεταγενέστερες υδατογραφίες των ίδιων θεμάτων. Τα έργα αποτελούν εικαστικές ειδήσεις-μαρτυρίες για τις πυρετώδεις συγκρούσεις στα πεδία των μαχών,  αποδίδοντας με τη συγκίνηση του αυτόπτη μάρτυρα την ορμή των Ελλήνων το 1940-1941. Την έκδοση του Ιδρύματος συμπληρώνει εισαγωγικό κείμενο του ιστορικού της τέχνης Δημήτρη Παυλόπουλου με πληροφορίες για το σύνολο της καλλιτεχνικής δημιουργίας του ζωγράφου, αλλά και το ίδιο το βιβλίο.

Θεματικά ο τόμος έρχεται να διαμορφώσει ένα σύνολο με την προϋπάρχουσα φωτοαναστατική έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής, Θάλειας Φλωρά-Καραβία, Εντυπώσεις από τον πόλεμο 1912-1913. Μακεδονία – Ήπειρος (1936). Οι δύο αυτές εκδόσεις προσφέρουν στο κοινό σπάνια έργα που παρουσιάζουν απεικονίσεις-αποτυπώσεις των δύο μεγάλων πολέμων του 20ού αιώνα, που έχουν φιλοτεχνηθεί από Έλληνες καλλιτέχνες που βρέθηκαν στα πεδία των μαχών.