Μάγερ 18 και Μαίζωνος 8 (πλατεία Βάθης)
Τηλ.: 210 5233175, 210 5248304