Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση, για μία (1) θέση μουσικού στα Κλαρινέτα για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ)

… καθώς και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,  κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2012-2013, στις 25 Οκτωβρίου 2012.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:
1.   MOZART: Κοντσέρτο για Κλαρινέτο ΚV 622 σε Λα μειζ.
2.   DEBUSSY:  1η Ραψωδία για Κλαρινέτο.
3. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακρόασης:    
   25 /10/2012                     Ώρα :  10:00 π.μ.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν με αλφαβητική σειρά.

Τόπος ακρόασης:Αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39 Στοά Πεσματζόγλου 3ος  όροφος, τηλ. 210. 37.11.330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες από  12/9/2012 μέχρι και 19/10 /2012, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να  κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (Ε.Ρ.Τ., Δ. Αθηναίων κ.λ.π.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν  στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κ. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210.36.15.121
Αρχιμήδους 16, Καλλιθέα