Η Νάνσυ Παπαδοπούλου Poth εκθέτει τα έργα της στην γκαλερί του Black Duck, από 28 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2016, σε μια έκθεση με τίτλο «Επέκεινα», που αφιερώνει στον πατέρα της.

Πρόκειται για μια σειρά έργων «Σχόλιο επὶ της ανθρὼπινης ύπαρξης», όπως σημειώνει η καλλιτέχνις. «Ὶχνη ανθρὼπων, αποτυπὼσεις σε ακτινογραφὶες, πορτραὶτα-διαφάνειες, τελεολογικὴ πιθανολογὶα. Τὶ ὲπεται, τὶ προηγεὶται; Τὶ απομὲνει; Η ανεικονικὴ προσὲγγιση παραμὲνει η μοναδικὴ βεβαιὸτητα σε ὲναν κὸσμο αισθητηριακὰ ρευστὸ,επὼδυνο ὴ ηδὺ.

Η ὶδια η ζωὴ αντιμετωπὶζεται ως χρονικὰ απὸκρυφη, με ὸρια που ξεπερνοὺν τις αισθὴσεις μας. Αναζὴτηση φωτὸς και χρὼματος στο ερεβὼδες επὲκεινα, αναζὴτηση αντὶδοτου στη ματαιὸτητα».

Νὰνσυ Παπαδοποὺλου Poth

Γεννὴθηκε στην Αθὴνα το 1967. Είναι απὸφοιτος του Τμὴματος Αρχαιολογὶας και Ιστορὶας της Τὲχνης του Καποδιστριακοὺ Πανεπιστημὶου της Αθὴνας. Σποὺδασε Βυζαντινὴ Ιστορὶα της Τὲχνης στο Johannes-Gutenberg-Universitat του Mainz της Γερμανὶας. Μαθὴτευσε κοντὰ στην ζωγρὰφο Gabriele Drechsler, και στον γλὺπτη Γιὼργο Παπαδὸπουλο. Ζει και εργὰζεται στο Darmstadt, ως εικαστικὸς και ιστορικὸς τὲχνης στη Μὲση Εκπαὶδευση. Απὸ το 2015 συμμετὲχει στο πρὸγραμμα Σχολεὶο Πολιτισμοὺ και Τεχνὼν στον ὶδιο χὼρο. Ὲργα της ὲχουν εκτεθεὶ στο Munchen (Μὸναχο), στο Mainz και στο Darmstadt.  Η Γκαλερὶ Διώνη στην Αθὴνα φιλοξὲνησε ὲργα της επὶ χρὸνια. Ὲχει συνεργαστεὶ με τη χορευτικὴ Ομὰδα Κει Φυσὰ στη σχεδὶαση των σκηνικὼν και κοστουμιὼν και με τη χορογρὰφο και χορεὺτρια Ελὶνα Παπαδοποὺλου, ως εικαστικὴ σὺμβουλος.