Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών παρουσιάζει την έκθεση 140 αποφοίτων της για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και νέων μέσων…

Πρόκειται για διπλωματικές εργασίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία αναζητήσεων, μορφών και μέσων, απόρροια προσπάθειας, μεθοδικής εργασίας και συνεργασίας σπουδαστών και δασκάλων προκειμένου να αναδειχθεί ο προσωπικός τρόπος έκφρασης των νέων καλλιτεχνών

Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος (ελληνικά-αγγλικά) κατάλογος. Περιλαμβάνει πρόλογο από τον Πρύτανη, φωτογραφία ενός έργου για τον κάθε καλλιτέχνη καθώς και σύντομα βιογραφικά σημειώματα.