Οι μαθητές του Εργαστηρίου Κεραμικής Τέχνης Βασιλικής Χαρολίδη εκθέτουν τα έργα τους στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Βίλλα Στέλλα.

Η έκθεση θα πραγατοποιηθεί από το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 έως την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014.