Από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου αρχίζει η περίοδος κατάθεσης των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις εισαγωγής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Ο χρόνος διάρκειας για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και οι υποψήφιοι μέχρι τότε θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής απολυτήριο Λυκείου, πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας και οκτώ μικρές φωτογραφίες.

Θα προηγηθούν οι Προκριματικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι Εισαγωγικές.

Οι  υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το εικοστό πέμπτο.

Οι ώρες  υποβολής των δικαιολογητικών είναι από τις 9.00 το πρωί έως τις 14.30 το μεσημέρι.