Το Εθνικό Θέατρο ανακοίνωσε το χρόνο διεξαγωγής των φετινών εισαγωγικών εξετάσεων της Δραματικής Σχολής.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εισαγωγή τους στη Δραματική Σχολή θα πρέπει φέτος να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως τις 9 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου θα αρχίσουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία της Σχολής: Πειραιώς 35, 9:00-16:00, καθημερινά, εκτός Κυριακής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και την ύλη των εξετάσεων δίνονται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου www.n-t.gr και στο τηλέφωνο 210 5225634.