Ο πολυχώρος πολιτισμού «Αγγέλων Βήμα» παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας του Δημοσθένη Γαλλή με τίτλο «Γύμνια» από τις

10 Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2011.

Ο Άνθρωπος απογυμνώνεται από τις όποιες κοινωνικές του προσωπίδες, προσχηματικές και/ή συμβατικές του συμπεριφορές, αφού πετά το Ρούχο που τον εγκλωβίζει, συνειδητά ή ασυνείδητα, σε μια κοινωνική «ταυτότητα».

Ρούχο είναι η ίδια του η Σάρκα που αναδύει στους πόρους της τον αρχέγονο εσωτερικό μας πυρήνα- υπεύθυνο για τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αντιλαμβανόμαστε, αισθανόμαστε και επι-κοινωνούμε με το περιβάλλον μας.

Η Γύμνια μας οδηγεί σε όλη τη διαδρομή της Ζωής μας. Είναι το μόνο «περιουσιακό» μας στοιχείο. Μάταια προσπαθούμε να την ντύσουμε με μανδύες.

Το Σώμα μας είναι ο μόνος προσωπικός και αληθινός καμβάς, που πάνω του «κεντάμε» Συναισθήματα και Αξίες- πραγματικός καθρέπτης των σκέψεων μας και των συνεπαγόμενων συμπεριφορών και  επιλογών μας. Εν τέλει είναι οι προσωπικές μας Ιστορίες Γύμνιας…