Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του διήμερου Διεθνούς Συνεδρίου που

διοργανώνει το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» σε συνεργασία με το European Foundation Centre (EFC), αναφορικά με τον ρόλο των ευρωπαϊκών και διεθνών κοινωφελών ιδρυμάτων κατά την τρέχουσα κοινωνικο-οικονομική συγκυρία.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Συνέδριο, οι Έλληνες και ξένοι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις διαστάσεις της ευρωπαϊκής κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, ενώ εξέτασαν τη συμβολή των ιδρυμάτων στην εξομάλυνση των κοινωνικών προβλημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο «ελληνικό μοντέλο της κρίσης».

Την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου σήμανε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», Ανδρέας Δρακόπουλος. Ο Α. Δρακόπουλος καλωσόρισε κι ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για την πρόθεσή τους να μοιραστούν τις απόψεις, τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους και να συμβάλουν ενεργά στην περαιτέρω βελτίωση των κοινωφελών ιδρυμάτων και της στρατηγικής τους για την ολοκληρωμένη στήριξη της κοινωνίας, ενώ έμφαση δόθηκε και στη σπουδαιότητα της ανάπτυξης και ενίσχυσης της «κοινωνίας πρόνοιας».

Στο πλαίσιο του πρώτου εργαστηρίου (workshop) αναφορικά με τις νέες προκλήσεις και ανάγκες που τα Ευρωπαϊκά ιδρύματα καλούνται να ικανοποιήσουν, καθοριστική στάθηκε η ομιλία του Angel Font Vidal, Υπεύθυνου Στρατηγικής και Ανθρώπινου Δυναμικού του ισπανικού Ιδρύματος “la Caixa”. Ο Α. Vidal παρουσίασε τη στοχευμένη στρατηγική του ιδρύματος για τον σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων που συνδυάζουν βραχυπρόθεσμες λύσεις για την κρίση (τροφή, κατοικία, εργασία) με μακροπρόθεσμες αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων και που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η οικονομική κρίση στην Ισπανία.

Ο Emilio Rui Vilar, Μέλος του ΔΣ του ιδρύματος από την Πορτογαλία “Fundacao Calouste Gulbenkian”, αναφέρθηκε στις δομικές αλλαγές με βάση την καινοτομία που τα ιδρύματα πρέπει να καλλιεργήσουν, δεδομένων των αντίξοων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που απειλούν τη βιωσιμότητα των ΜΚΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Rui Vilar τόνισε πως οι δημόσιοι, ιδιωτικοί και μη κερδοσκοπικοί φορείς δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται μεμονωμένα, αλλά να κατευθύνονται προς κοινούς στόχους για τη δημιουργία αποδοτικών κοινωνιών.

Αντίστοιχα, στο δεύτερο εργαστήριο του συνεδρίου, ο Simon Levitt, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας της εταιρείας Συμβούλων “Harwood Levitt Consulting”, εξέτασε τους τρόπους με τους οποίους τα κοινωφελή ιδρύματα μπορούν να αφουγκράζονται τις ευαισθησίες των πολιτών και να προσαρμόζουν αντίστοιχα τα προγράμματά τους, ενώ παράλληλα, εστίασε στην κοινή, αλλά εσφαλμένη αντίληψη ότι τα ιδρύματα, με τις δράσεις τους, υποκαθιστούν τα κρατικά κονδύλια.

Εξίσου σημαντική ήταν και η ομιλία του Peter Economides, Brand Strategist και ιδρυτή της εταιρείας Felix BNI, ο οποίος υπογράμμισε το καθήκον των ιδρυμάτων να συμπληρώνουν τις προσπάθειες του κράτους για στήριξη της κοινωνίας, αλλά και να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, «βοηθώντας στη μετατροπή των οραμάτων σε πραγματικότητα».

Τέλος, ο Ιωάννης Τροχόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής τους Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εστίασε στον ρόλο των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών ως κέντρα εκπαίδευσης, έμπνευσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας κατά την κρίση. Από τη Βέροια στο Γκέτεμποργκ και πάλι στην Αθήνα, η διαδρομή αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της δημιουργικότητας και δίνει ελπίδα στις τοπικές κοινωνίες.

Το Διεθνές Συνέδριο θα ολοκληρωθεί αύριο, 6 Ιουλίου, με εισηγήσεις που θα εστιάσουν στον ρόλο της κοινωφελούς δράσης στην αντιμετώπιση της κρίσης και οι οποίες έχουν ως στόχο την παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί, τόσο από τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Ιδρύματα, όσο και από ελληνικούς ΜΚΟ.

Σχετικά με το ΙΣΝ:

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές κοινωνικές επιρροές. Επίσης, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €978 εκατομμυρίων ($1,275 δις), μέσω 2.262 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 109 κράτη ανά τον κόσμο.

Ανταποκρινόμενο στη συνεχιζόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, το Ίδρυμα ανακοίνωσε πρόσφατα πρωτοβουλία για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων ($130 εκατ.), μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της εντεινόμενης κρίσης. Από τον Ιανουάριο του 2012, και στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει διαθέσει €24 εκατομμύρια ($31,5 εκατ.) για την ενίσχυση διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έγκριση επιπλέον δωρεών.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (€566 εκ./$796 εκ.) είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Το έργο πλησιάζει την έναρξη της φάσης της κατασκευής, με τις εργασίες ανασκαφής να έχουν ήδη ξεκινήσει στο χώρο. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πιστεύει ακράδαντα ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Παραμένει μαρτυρία και δέσμευση για το μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα πολύ σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.