Με καταγωγή από την Τήνο, ο ζωγράφος Νίκος Λύτρας (1883-1927) πέρασε κάποια καλοκαίρια της δεκαετίας του 1920 στο νησί και άντλησε από αυτό τη θεματολογία μιας σειράς έργων του. Τα έργα αυτά, που βασίζονται στη νεωτερική γραφή και συνιστούν ενδείξεις του τρόπου με τον οποίο ο καλλιτέχνης προσλάμβανε τον τόπο, αποτελούν το θέμα της διάλεξης. Μέσα από την παρουσίαση και ανάλυσή τους, θα συζητηθούν οι εικαστικές εκδοχές του νησιού που προτείνει ο ζωγράφος στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο και θα αναζητηθούν οι σχέσεις της εικονογραφίας των πινάκων του με άλλες παραστάσεις και εικόνες του τηνιακού και του ευρύτερου νησιωτικού χώρου.

Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Βιδάλης.