Το Κινητήρας studio και η ομάδα χορού Lemurius παρουσιάζουν το έργο Cross Talk, το οποίο διαπραγματεύεται την έννοια του χρόνου. Του χρόνου που δεν καταγράφει απλώς τη διάρκεια μιας δράσης, αλλά αποτελεί ο ίδιος την κύρια θεματική της.

Με εργαλεία μας το σώμα, τον χώρο και τον ήχο, εξερευνούμε πτυχές του χρόνου, επιχειρώντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση και επεξεργασία του θέματός μας. Ο χώρος απογυμνωμένος από σκηνικά και φωτισμούς περιβάλλει τη λιτή χορογραφική σύνθεση για να καταλήξει στην πιο αναγνωρίσιμη και πλούσια εννοιολογικά κίνηση.

Χρησιμοποιώντας τα μέσα αυτά, καταργούνται τα σκηνικά όρια μεταξύ θεατή και ερμηνευτή, με το έργο να κυλά σε πραγματικό και όχι θεατρικό χρόνο.