Το Bios παρουσιάζει την παράσταση «Το τέλος του κόσμου», που αποτελεί μέρος της καλλιτεχνικής παραγωγής…

… «MYBE PROJECT: Myths and beliefs about the beginning and the end of the world. And beyond» και θα παρουσιαστεί την περίοδο 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου.

Το Τέλος του Κόσμου (work-in progress) Αρχίζει…

Η παράσταση Το τέλος του κόσμου αποτελεί μέρος της καλλιτεχνικής παραγωγής “MYBE PROJECT: Myths and beliefs about the beginning and the end of the world. And beyond”.

Έχοντας ως κεντρικό θέμα τον αρχαίο μύθο των Μάγια που τοποθετούσε το τέλος του κόσμου στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 και το ερώτημα «τι είναι το τέλος του κόσμου για σας;», το MYBE Project μας καλεί να συλλέξουμε τα κομμάτια του κόσμου που πρέπει να σωθούν με όχημα μια πολυεθνική ομάδα καλλιτεχνών.

Διάρκεια παραστάσεων: 27, 28, 30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2012