Λεωφόρος Κηφισίας 37, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 6922614