Συνεχίζεται μέχρι τις 23 Αυγούστου 2015 η έκθεση AΠΟΚΑΛΥΨΗ στο Μουντάδο της Τήνου.

Το ρήμα «αποκαλύπτω» σημαίνει φανερώνω.  Γι’ αυτό τον λόγο, ο όρος έχει ένα νόημα πολύ πλατύ και δεν περιορίζεται στην αναφορά της Αποκάλυψης του Αγίου Ιωάννη.

Στην τέχνη, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά της είναι: η σημασία της εσωτερικής διάστασης, όπου ο εξωτερικός κόσμος παίρνει σχήμα, και οι υποκειμενικές εμπειρίες μεταφράζονται σε εικόνες και προσωπικά σύμβολα. Ο καλλιτέχνης οφείλει να κάνει ορατό τον εσωτερικό του κόσμο.

Να θυμηθούμε ότι, «η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη» είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, γραμμένο γύρω στο 96 από κάποιον Ιωάννη, στην Πάτμο.

Αυτό το βιβλίο καταγράφει οράματα που, επικαλώντας κάποια γεγονότα, προαναγγέλλουν την Κρίση του Θεού ενάντια στις δυνάμεις του Κακού.

Σ’ αυτόν τον «θρησκευτικό» αιώνα, όπως είχε προβλέψει ο Andre Malraux, το θέμα της Αποκάλυψης  φαίνεται  πως δεν θα μπορούσε να είναι πιο σύγχρονος τόπος έμπνευσης.

Στην έκθεση- διαδρομή μέσα στο Μουντάδος της Τήνου, σε κρύπτες, σε κόγχες, σε καμάρες, βρύσες και  εκκλησιές παρουσιάζουν έργα τους οι καλλιτέχνες:

Romina Remmo  (Belgique)    

Albertine Meunier  (France)   

Yvonne Mostard  (Hollande)    

Georgia Damopoulou (Grèce)   

Domenico Pievani  (Italie)     

Yasmina Assbane  (Belgique)     

Patrick Guaffi  ( France/Belgique)      

Επιμέλεια έκθεσης: Mireille LIENARD

Μελέτη χώρου: Philippe FRAISSE