Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους διοργανώνουν την έκθεση  «Αναμνήσεως χάριν…» από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014. Εικόνες και πρόσωπα της Οθωμανικής Θεσσαλονίκης από τη συλλογή του γνωστού πιανίστα, δικηγόρου και συλλέκτη της πόλης μας Γεώργιου Κωνσταντινίδη.

Η έκθεση μέσα από τις φωτογραφίες και τις cartes – postales της περιόδου, φιλοδοξεί να αναδείξει την χωροταξία, τα μνημεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών ομάδων της πολυεθνικής οθωμανικής μητρόπολης με κύρια έμφαση στην πολύπλευρη παρουσία της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα μέχρι την απελευθέρωση της πόλης από την οθωμανική κυριαρχία και την προσάρτησή της στο ελληνικό κράτος.

Μέσα λοιπόν από την παρουσίαση συγκεκριμένων προσωπικοτήτων, η παρούσα έκθεση θα προσπαθήσει να αναδείξει το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και εκπαίδευσης που ξεχώρισε την ελληνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης από τις άλλες μεγάλες κοινότητες της πόλης.

Ποια ήταν η ιδιαίτερη εικόνα που διατηρούσαν για τον εαυτό τους οι Έλληνες κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ως απόγονοι των κλασικών και βυζαντινών Ελλήνων και κατ’ επέκταση ως κληρονόμοι της πόλης του Αγίου Δημητρίου; Πώς προωθούσαν αυτές τις αντιλήψεις τους, για παράδειγμα, μέσα από τη μελέτη του παρελθόντος της ιστορίας και της αρχαιολογίας, αλλά ακόμη και του τρόπου που διασκέδαζαν και ψυχαγωγούνταν;