Αύριο Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013 δεν θα πραγματοποιηθούν πολλές από τις προγραμματισμένες παραστάσεις λόγω της προγραμματισμένης απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Όσοι σκοπεύετε να δείτε κάποια παράσταση αύριο Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013 είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με το κάθε θέατρο προκειμένου να εξακριβώσετε αν θα πραγματοποιηθούν οι παραστάσεις ή όχι.