Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου απευθύνει κάλεσμα σε σπουδαστές και απόφοιτους σχολών γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για τη δημιουργία αφίσας, το δημιουργικό της οποίας θα αποτελέσει τη βάση για το σύνολο του προωθητικού υλικού της φετινής διοργάνωσης.

Στόχος της διοργάνωσης, είναι η αφίσα που θα επιλεχθεί, μαζί με όσες θα φτάσουν στην τελική επιλογή να φιλοξενηθούν σε εικαστική έκθεση που θα φιλοξενηθεί στους χώρους της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Κριτήρια επιλογής του έργου που θα ξεχωρίσει, αλλά και των υπολοίπων που θα πλαισιώσουν την έκθεση, θα είναι η πρωτοτυπία, η τεχνική, οι χρωματικοί συνδυασμοί και η ικανότητα μετάδοσης του μηνύματος.

Όροι συμμετοχής

Συμμετέχοντες – Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σπουδαστές και απόφοιτοι σχολών γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας. – Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση. Χρονοδιάγραμμα – Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση panorama.ff@gmail.com με την ένδειξη «Διαγωνισμός Δημιουργικού», το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου. Οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή έρθει μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα αποκλείεται αυτόματα. – Ο νικητής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ (panoramafest.org), με ανακοίνωση στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ ο ίδιος θα ενημερωθεί προσωπικά από τη διοργάνωση.

Υποβολή έργων: 1.Χαρακτηριστικά α) Τα δημιουργικά που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την ακόλουθη πληροφορία (χωρίς καμία διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο γραφής και το περιεχόμενο):

26ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, 14-27.112013. Στους κινηματογράφους ΙΝΤΕΑΛ, ΛΑΪΣ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & CAPITOL

β) το επίσημο σήμα της διοργάνωσης, το οποίο διατίθεται για τους συμμετέχοντες εδώ. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να πειραματιστούν με το χρωματισμό του αρχικού αρχείου.

γ) Η αφίσα μπορεί να περιλαμβάνει πρωτότυπα illustrations ή/και γραμμικά σχέδια, όχι όμως φωτογραφίες ή κάθε είδους εμπορικά σήματα.

2.Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν το υλικό τους σε ηλεκτρονική μορφή (pdf, jpg ή png – ανάλυση 300dpi, διαστάσεις 1m πλάτος Χ 1,40 ύψος) και το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να έχει το όνομα του διαγωνιζόμενου με λατινικούς χαρακτήρες (πχ EleniApostolou) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν στο e-mail που θα αποστείλουν, το ονοματεπώνυμό τους, έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, να δηλώσουν ότι το έργο τους δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα τρίτου προσώπου, είναι κατάλληλο για δημοσίευση και δεν περιορίζεται από πνευματικά δικαιώματα, και ότι αποδέχονται ότι ο διαγωνισμός και τα συνοδευτικά υλικά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Κέντρου Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου.

Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε ότι: – Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναβάλει ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό, χωρίς άλλη προειδοποίηση. – Τα επιλεγμένα έργα που θα εκτεθούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, παραχωρούνται για το σκοπό αυτό από τους δημιουργούς, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή τους ή οποιασδήποτε άλλη αξίωση. – Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να μην ανακοινώσει νικητή αν κρίνει ότι η ποιότητα των διαγωνιζόμενων έργων δεν επαρκεί. – Η διοργάνωση δεσμεύεται να μην παραχωρήσει για οιονδήποτε λόγο σε τρίτους, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, καθώς και ότι το όνομα του νικητή και η ιδιότητά του ως δημιουργού του επίσημου εικαστικού της φετινής εκδήλωσης, θα επικοινωνηθεί με ειδικά δελτία Τύπου, ενώ θα βρίσκεται και όπου υπάρχει ταυτότητα με τους συντελεστές της φετινής διοργάνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου (6972002967 ) Μαρία Καραγιαννάκη (6936 511260) ή στο email: panorama.ff@gmail.com