Χ. Τρικούπη 39, Πειραιάς, Πασαλιμάνι
Τηλ.: 210 4521388