Η Αίθουσα Τέχνης «αγκάθι  – κartάλος» οργάνωσε και παρουσιάζει την εγκατάσταση της Βαρβάρας Σπυρούλη με τίτλο «Χώροι των Τόπων».

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016, 12 – 3 το μεσημέρι.

Την όγδοη ατομική έκθεση της Βαρβάρας Σπυρούλη, επιμελείται και προλογίζει ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης. Οι εργασίες που παρουσιάζει είναι γλυπτικές μορφές-εγκαταστάσεις από πλέγματα-σχήματα μιας ρευστής γεωμετρικότητας, που λειτουργούν στο χώρο και εννοούν περάσματα, διαδρομές ανάμεσα στον τόπο των πλεγμάτων και τον χώρο μέσα στον οποίο αιωρούνται. Την έκθεση συνοδεύουν προκαταρκτικά σχέδια και έργα σε μορφή video animation που αναπτύσσονται σχεδιαστικά στο χώρο.

Στο κείμενο της έκθεσης, ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης σημειώνει ότι, στην εργασία της Βαρβάρας Σπυρούλη, από τις πρώτες της εκθέσεις, επρόκειτο […] για την επιλογή ενός συστήματος ικανού να προσαρμόζεται σε διαφορετικές μεταξύ τους συνθήκες και στο οποίο η κύρια αντιπαράθεση αφορούσε δύο συντεταγμένες: τη γενικότητα του συστήματος να είναι ικανό να προσαρμόζεται στις διαφορετικές καταστάσεις του εκάστοτε χώρου και την ειδικότητα των καταστάσεων, την τοπικότητα των καταστάσεων να εξειδικεύουν κάθε φορά, την γενικότητα των πολλαπλών λειτουργιών του συστήματος. Αυτή η ιδέα την ακολούθησε στη ζωή της ως κανόνας συμπεριφοράς ή ως ο κανονισμός εργασίας και εννοούσε ότι η λειτουργία του καλλιτέχνη συνίσταται στη διεκδίκηση της προσαρμογής της ιδέας σε ένα καθεστώς συγκεκριμένων συνθηκών τόσο ως προϋπόθεση για να γίνει μορφή η ιδέα, όσο και για να αναγνωρίζεται η ίδια στην εκάστοτε εφαρμογή της […].