Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων παρουσιάζει το βιβλίο της Χριστίνας Βαγενά με τίτλο «Σύγχρονο εγχειρίδιο …

εθιμοτυπίας».

Στο βιβλίο αυτό η Χριστίνα Βαγενά επιχειρεί μια παρουσίαση των σύγχρονων κανόνων εθιμοτυπίας. Με σύντομο και περιεκτικό τρόπο παρέχονται πληροφορίες χρήσιμες για την οργάνωση συναντήσεων επισήμων, ενώ παράλληλα δίνονται συμβουλές και για οποιαδήποτε ιδιωτική εκδήλωση.