«…Ο Έλληνας φιλότεχνος αισθάνεται συχνά να πελαγώνει ακούγοντας όρους τεχνικών ή μεθόδων της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών σε ξένες γλώσσες, που ηχούν παράξενοι, ανεξιχνίαστοι. Δεν μπορεί να καταλάβει τι εννοούν, αφού δεν ξέρει τι σημαίνουν, και, αν υποτεθεί ότι ξέρει, δεν είναι σε θέση να τους ερμηνεύσει ως διαδικασίες τεχνικών ή μεθόδων. Το ίδιο όταν τους διαβάζει…».

Από αυτή την επισήμανση εκκινεί ο συγγραφέας του βιβλίου «Χαρακτική – Γραφικές τέχνες», Δημήτρης Παυλόπουλος, για να αναδείξει και να περιγράψει συστηματικά, σε μια μοναδική για την ελληνική βιβλιογραφία μελέτη, τα πεδία της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών.

Με πρόσφορη δομή και εποπτική εικονογράφηση, το βιβλίο παρουσιάζει τις τεχνικές και τις μεθόδους της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών στη διαχρονική τους πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, τις οποίες στη συνέχεια περιγράφει από τεχνολογικής άποψης ως διαδικασίες.

Πρακτικές οδηγίες για την αναγνώρισή τους καθώς και χρονολογικό διάγραμμα της εφαρμογής τους στην εικονογράφηση εντύπων θα βρουν οι αναγνώστες στο Παράρτημα που ακολουθεί το κυρίως μέρος.

Το επτάγλωσσο αναλυτικό γλωσσάριο (στην ελληνική, την αγγλική, τη γαλλική, την ιταλική, την ισπανική και τη ρωσική γλώσσα), η ενημερωμένη βιβλιογραφία και το ευρετήριο εμπλουτίζουν και ολοκληρώνουν τη σημαντική αυτή έκδοση, η οποία θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμη σε συλλέκτες, σπουδαστές και φιλότεχνους.

Δημήτρης Παυλόπουλος

Ο Δημήτρης Παυλόπουλος σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, όπου διδάσκει από το 2005 Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεότερη Τέχνη. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων, μεταξύ των οποίων: Ζητήματα Νεοελληνικής Γλυπτικής (1998), Ζογγολόπουλος (2007), Από τον Ιερό Λόχο στον Κωνσταντίνο ΙΒ’: Νεότερα αθηναϊκά γλυπτά (2020), ενώ έχει συγγράψει επίσης πληθώρα τεχνοϊστορικών άρθρων. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.