Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Ψ-Polis διοργανώνει μια εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αντιμετώπισης της Βίας κατά των Γυναικών την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στο Cabaret Voltaire.

Η εκδήλωση  θα στηριχθεί λιγότερο στο λόγο και στα ευχολόγια, και  περισσότερο στη δύναμη της αφήγησης μέσω της τέχνης, της δι-υποκειμενικότητας και του μοιράσματος συναισθημάτων και εμπειριών.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να θυματοποιούνται με ό,τι αυτό συνεπάγεται –φόβο, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, περιθωριοποίηση, επίκτητη αδυναμία δράσης και αυτό-ανάπτυξης.

Ενάντια σε αυτήν την πραγματικότητα  μία από τις πλέον αποτελεσματικές διεξόδους είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη της γυναίκας μέσα από προγράμματα-δράσεις αυτοδιάθεσης και αυτοδιαχείρισης, η ενίσχυση μίας νέας αντίληψης αυτοβοήθειας μέσω της άμεσης κατανόησης και έκφρασης των αναγκών και η δημιουργία δικτύων υποστήριξης.

Και  η τέχνη μπορεί να αποτελέσει κατάλληλο πολιτισμικό όχημα για την ανάδειξη των διαστάσεων της βίας κατά των γυναικών σε όλα τα επίπεδα και για την εύρεση αποτελεσματικότερων τρόπων αντιμετώπισής της.

Ο Μ.Κ.Ο Ψ-Polis, Ινστιτούτο Ψυχολογικής Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανάπτυξης, ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2007. Σκοπός του Ψ-Polis είναι η υποστήριξη, ενδυνάμωση και ενσωμάτωση ατόμων όλων των ηλικιών, από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. μετανάστριες γυναίκες, αποφυλακισμένοι, κακοποιημένα παιδιά), στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκεται να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός τους, και να επιτευχθεί η ενδυνάμωσή τους, μέσω ποικίλων δράσεων, ερευνητικών, συμβουλευτικών, πολιτιστικών.