Το Athens Fringe Live 2014 παρουσιάζει ένα φωτογραφικό workshop με τον Ευάγγελο Ταμβάκο, το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014.

Το εργαστήριο έχει θέμα «Εισαγωγή στην καλλιτεχνική φωτογραφία – Ένα μέσο έκφρασης» και απευθύνεται σε όλους, θεατές και φωτογράφους.

Συγκεκριμένα στο εργαστήριο θα παρακολουθήσουμε:

• Γνωριμία με τη φωτογραφία και την αισθητική της
• Προσέγγιση της φωτογραφίας ως μέσο έκφρασης και οι ιδιαιτερότητές της
• Κριτήρια που διαμορφώνουν τα διαφορετικά είδη της εφαρμοσμένης φωτογραφίας
• Αναφορές σε μεγάλους φωτογράφους και τα έργα τους
• Προβληματισμοί για τη δημιουργία καλλιτεχνικού έργου