Απαραίτητες προϋπόθεσεις για την εγκυρότητα της αίτησης συμμετοχής:

  • Επαγγελματίας χορευτής-τρια (σύγχρονος χορός)
  • Αποστολή βιογραφικού στα αγγλικά όπως και μίας φωτογραφίας στο [email protected] με θέμα «WRM-Το όνομα σας»
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας (workshop στα αγγλικά)
  • Γνώση Ελληνικών παραδοσιακών χορών (προαιρετική)

Αιτήσεις συμμετοχής που δεν περιλαμβάνουν το παραπάνω υλικό, θα θεωρούνται ελλιπείς προς αξιολόγηση και άρα άκυρες.

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected] με θέμα «WRM-Το όνομα σας», μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.

Ανακοίνωση ονομάτων όσων επιλεγούν, τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 στον παρακάτω σύνδεσμο (http://www.lavris.gr/workshop/)

Η καταβολή του ποσού της συμμετοχής θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22 Ιουνίου.

Σε περίπτωση μη καταβολής του κόστους του σεμιναρίου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, θα γίνετε άμεση αντικατάσταση από την λίστα με τους επιλαχόντες.