Οι κύριοι παραγωγοί των ταινιών καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα, για ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους (μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης και κινουμένων σχεδίων), έως την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018.

Προϋποθέσεις:

Οι προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα μιας ταινίας σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΑΚ είναι οι εξής:

– Να είναι ελληνικής παραγωγής ή συμπαραγωγής
– Να διαθέτει πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (γίνεται δεκτή με αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης).
– Να έχει κάνει πρώτη δημόσια προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα (εμπορική ή σε φεστιβάλ) από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν το συντομότερο με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ώστε να λάβουν τις φόρμες υποψηφιότητας και να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και τα υλικά που θα πρέπει να τις συνοδεύουν.