Ο χώρος προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας μ.κ.ο. Κυκλος μας καλεί σε ένα βιωματικό σεμινάριο «Βιβλιοθεραπείας – Θεραπείας Μέσω Ποίησης/Δημιουργικής Γραφής»

 το Σάββατο, 30 Μαρτίου από τις 10.30 – 14.30.

Στο σεμινάριο αυτό θα δούμε πώς το βιβλίο μπορεί να μας βοηθήσει να συναντηθούμε δημιουργικά με τον εαυτό μας και να τον γνωρίσουμε καλύτερα, μέσα από μεθόδους και τεχνικές των Δημιουργικών Θεραπειών Μέσω της Τέχνης (The Creative Arts Therapies) και ιδιαίτερα της Βιβλιοθεραπείας – Θεραπείας Μέσω Ποίησης/Δημιουργικής Γραφής (Bibliotherapy – Poetry/Creative Writing Τherapy).

ΒΙΒΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

«Η γλώσσα διακυβεύει την ΥΠΑΡΞΗ» Βιβλιοθεραπεία (Bibliotherapy) είναι η συνειδητή και εσκεμμένη χρήση του βιβλίου με στόχο την προσωπική ανάπτυξη ή/και θεραπεία.

Πρόκειται για μια διαδικασία δυναμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην προσωπικότητα του αναγνώστη και στο κείμενο, κάτω από την καθοδήγηση ενός ειδικά εκπαιδευμένου ατόμου.

Μέσα στο πλαίσιο της βιβλιοθεραπείας τα άτομα χρησιμοποιούν τα βιβλία, τη λογοτεχνία και τα γραπτά κείμενα για να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους, να επιλύσουν προβλήματα και να συνεχίσουν με μεγαλύτερη αυτοεπίγνωση την προσωπική τους πορεία. Οι δημιουργικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται ανάμεσα στο βιβλίο και στον αναγνώστη συμβάλλουν στην προαγωγή της συναισθηματικής υγείας και μπορούν να δρουν αγχολυτικά, προληπτικά ή/και θεραπευτικά τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά.

Μια ειδική και ιδιαίτερα αποτελεσματική μορφή βιβλιοθεραπείας είναι η Θεραπεία μέσω Ποίησης (Poetry Therapy). Η “συμπυκνωμένη”

ποιητική γλώσσα, υπερπλήρης σε αισθητηριακές εικόνες και νοήματα, καθρεφτίζει τις αντιφάσεις και τα παράδοξα της ύπαρξής μας και απελευθερώνοντας τη δύναμη της εικόνας, της μεταφοράς και του ρυθμού, μας βοηθάει να ανακαλύψουμε και να εκφράσουμε τη βαθύτερη αλήθεια μας.

Η βιβλιοθεραπεία χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη Θεραπευτική Δημιουργική Γραφή (Creative Writing Therapy), η οποία αξιοποιεί τη μεταμορφωτική δύναμη που μπορούν να έχουν οι λέξεις και η γραπτή έκφραση. Εδώ η δημιουργική διαδικασία της γραφής λέξεων με προσωπικό νόημα λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης για τη συνάντηση με τον εαυτό και την προσωπική εξέλιξη.

Συντονίστρια

Dr Άννα Αντωνοπούλου

Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής-Κοινωνιολόγος

Πιστοποιημένη Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Μέλος της «Κύκλος»

*Τα έσοδα διατίθενται για ενίσχυση προγραμμάτων στήριξης ατόμων ευπαθών ομάδων πληθυσμού.