Χρεμωνίδου και Υμηττού 110, Παγκράτι
Τηλ.: 210 7572440