Ο καλλιτέχνης μας λέει για την δουλειά του:

“ Η δουλειά μου τα τελευταία χρόνια:

Τίποτα παραπάνω από μια επίμονη προσπάθεια Σύνθεσης – Αποσύνθεσης.

Ούτε κάτι λιγότερο από την ανάμειξη στοιχείων, ετερόκλητων που δεν υπακούν, παρά μόνο στον Νόμο των Συμπτώσεων.

Να μην υποκύπτει το Τυχαίο, ποτέ, στις προσταγές καμιάς σκοπιμότητας.

Αυτό να είναι η απαρχή μιας εξελεγκτικής διαδρομής.

Αντίπαλες φόρμες, θραύσματα Μνήμης. Σκιαγραφήματα προηγούμενων έργων ανασυνθέτουν το Νέο, καθοδηγούν την Εξερεύνηση μιας σύγχρονης εικαστικής γλώσσας.

Τα Άκρα, ειδικά τα χέρια, εισχωρούν σημειολογικά στο παιχνίδι των συμβολισμών,

ψηλαφίζοντας και τα ίχνη του Πολιτικού, στην τέχνη των καιρών μας.

Το πείραμα συνεχίζεται….”