Η méta απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε δημιουργούς νέων έργων στο πλαίσιο της Τρίτης Πλατφόρμας που πρόκειται να παρουσιαστεί τον Απριλίο του 2017. Η πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες που, ανεξάρτητα από το πεδίο προέλευσής τους (θέατρο, χορός, εικαστικά, μουσική κ.ο.κ.), εμπλέκονται με τη σύγχρονη παραστατική τέχνη και ενδιαφέρονται στη διεύρυνση του πεδίου δημιουργίας τους μέσω της αλληλεπίδρασης.

Νέο χαρακτηριστικό της Τρίτης Πλατφόρμας είναι ότι στο εγχείρημα συμμετέχουν ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, η Ίρις Καραγιάν, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, η Σοφία Μαυραγάνη, ο Αλέξανδρος Μιστριώτης και η Αργυρώ Χιώτη, λειτουργώντας ως “Συνομιλητές” των νέων έργων , σε όλη τη διάρκεια της πλατφόρμας αυτής. Κάθε ένας τους θα συνοδεύσει έναν δημιουργό καλλιτέχνη, κατά την περίοδο της δημιουργίας, μέσω διαλόγου επί του έργου. Παράλληλα, η διαδικασία δημιουργίας θα υποστηρίζεται από την ομάδα της méta, που συντονίζει την όλη διαδικασία και μεταξύ άλλων παρέχει τη δυνατότητα στους δημιουργούς των έργων να έρθουν σε επαφή με πιθανούς συνεργάτες  από το  ευρύτερο καλλιτεχνικό δυναμικό της méta.


Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την πρότασή τους αναπτύσσοντας την ιδέα τους με όποιον τρόπο θεωρούν αντιπροσωπευτικό (σε περίπτωση κειμένου, έως 700 λέξεις). Η αίτηση, εκτός από τα βασικά στοιχεία, μπορεί  προαιρετικά να περιλαμβάνει και οπτικοακουστικό υλικό, link(s), προσωπικό site, ή άλλο σχετικό συμπληρωματικό υλικό.

Παράλληλα, οι αιτούντες καλούνται να προτείνουν από έναν μέχρι δύο από τους προαναφερόμενους “Συνομιλητές”, με τον οποίο / τους οποίους θα επιθυμούσαν να αλληλεπιδράσουν.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά, από 8 ως και 30 Νοεμβρίου 2016, στην διεύθυνση platform.meta@gmail.com. Οι αιτούντες αναγράφουν στο θέμα τον τίτλο «Νέα Δημιουργία», προσθέτοντας το όνομα του προτιμώμενου Συνομιλητή / Συνομιλητών.(π.χ. Νέα Δημιουργία Δημήτρης Θεοδωρόπουλος )