Η Διοικητική Επιτροπή του Μουσείου Μπενάκη έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία για την πλήρωση της κενής θέση του Διευθυντή του.

Κατά τη μεταβατική περίοδο και μέχρι την τοποθέτηση ενός νέου Διευθυντή, η Διοικητική Επιτροπή του Μουσείου αποφάσισε να αναλάβει την Διεύθυνση του Μουσείου Μπενάκη τριμελής εκτελεστική επιτροπή, με πρωταρχικούς στόχους την οικονομική του σταθερότητα και την ενδυνάμωση της μουσειακής του αποστολής.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Ο κύριος Γιώργης Μαγγίνης, αρχαιολόγος

Ο κύριος Χάρης Σιαμπάνης, οικονομολόγος, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Μουσείου Μπενάκη

Η κυρία Ειρήνη Γερουλάνου, μουσειολόγος, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη

Κύριες αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής:

– Η στήριξη και οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού του Μουσείου

– Η συστηματοποίηση και ανάπτυξη των συλλογών του Μουσείου

– Ο μουσειακός προγραμματισμός (ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκθέσεις, εκδόσεις, κλπ) στο πλαίσιο ενός αυστηρού προϋπολογισμού

– Η δημόσια εικόνα του Μουσείου σε άμεση και συνεχή επαφή τόσο με τις αρχές, την κοινωνία, τους υποστηρικτές του Ιδρύματος, αλλά και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

– Η βελτίωση των υπηρεσιών και των λειτουργιών του Μουσείου

– Η αναζήτηση πόρων και η εισήγηση κάθε μέτρου που αποσκοπεί στον εξορθολογισμό/ισοσκελισμό των οικονομικών του Μουσείου

– Η ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων του Μουσείου