Δροσίνη και Δ. Κυριακού 16, Κηφισιά
Τηλ.: 210 6231116

Ώρες λειτουργίας: Tρίτη, Πέμπτη 10:30 – 14.00 και 18.00 – 21.00, Tετάρτη και Σάββατο 10:30 – 15.00