Ο Πολιτιστικός Οργανισμός της Νομαρχίας Λάρισας σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη της πόλης, προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό φωτογραφίας, για νέους έως 30 ετών.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός της Νομαρχίας Λάρισας σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη της πόλης προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό φωτογραφίας, για νέους έως 30 ετών.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως τις 5 Απριλίου 2008 και να στείλουν τις φωτογραφίες τους το αργότερο έως τις 10 Απριλίου.


Οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν μια θεματική ενότητα με τρεις φωτογραφίες σε απλό φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 20Χ30 εκ. συνοδευόμενες από κείμενο που θα επεξηγεί και θα αναλύει τη δουλειά τους.


Αυτά πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Νομαρχία Λάρισας, Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Λάρισας,Τ.Κ. 41001, ΛΑΡΙΣΑ με την ένδειξη: Για το φωτογραφικό διαγωνισμό.


info


Πολιτιστικός Οργανισμός της Νομαρχίας Λάρισας
email : [email protected]
ή τηλεφωνικά: 2410623102
Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
email: [email protected]
ή τηλεφωνικά: 6944241177 (Κατσάκος Ανδρέας)
Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας www.fll.gr, Πολιτιστικός Οργανισμός Νομαρχίας Λάρισας http://ponlarissas.wordpress.com