Το British Council, σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς από την Ελλάδα και την Βρετανία, διοργανώνει το διετές πρόγραμμα Transforming Future Museums: International Museum Academy, το οποίο υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, πανελλαδικής εμβέλειας, για τους επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από μια σειρά δράσεων με επίκεντρο τα εντατικά, πενθήμερα μαθήματα της Διεθνούς Ακαδημίας Μουσείων (International Museum Academy) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη – τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2016 και 2017.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου με μία εκτενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το British Council και ανέδειξε τις ελλείψεις και τις ανάγκες για νέες δεξιότητες και τεχνογνωσία στον χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας διαμόρφωσαν τις διάφορες πτυχές του προγράμματος, ώστε αυτό να είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κλάδου.

Εκτός από τα πενθήμερα σεμινάρια επιμόρφωσης, οι υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2018, περιλαμβάνουν:

Δημιουργία μικρότερων πυρήνων επιμόρφωσης σε πέντε πόλεις στην Ελλάδα – εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης- με πλούσια μουσειακή δραστηριότητα (regional hubs).

Συναντήσεις και ταξίδια επαγγελματικής δικτύωσης επιλεγμένων συμμετεχόντων στο εξωτερικό.

Ανταλλαγή θέσεων εργασίας σύντομης διάρκειας στην Ελλάδα και τη Βρετανία.

Δημιουργία ενός νέου δικτύου (network) επαγγελματιών στο χώρο των μουσείων.
Διοργάνωση συμποσίων, συζητήσεων και εκδηλώσεων που θα δίνουν την ευκαιρία για συζήτηση θεμάτων που επηρεάζουν τον κλάδο.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μουσείων προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του αύριο, να συμβάλουν στη «μεταμόρφωση» των οργανισμών τους σε δυναμικά κύτταρα βιώσιμης πολιτιστικής, κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και να αποκτήσουν μία πιο εξωστρεφή προσέγγιση τόσο με το κοινό, όσο και ως προς τις μεταξύ τους συνεργασίες.

Διεθνής Ακαδημία Μουσείων (International Museum Academy)

Η πρώτη Ακαδημία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (12-23 Οκτωβρίου 2016) και στην Θεσσαλονίκη (2-13 Νοεμβρίου 2016) και θα περιλαμβάνει μία σειρά εντατικών, σεμιναρίων σε τέσσερις καίριους για τον κλάδο των μουσείων θεματικούς τομείς: Διοίκηση και Διαχείριση Έργου (Project Management), Επιμέλεια και Σχεδιασμός Εκθέσεων (Developing Exhibitions), Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη Οικονομικών Πόρων (Fundraising and Income Generation) και Ανάπτυξη Νέου Κοινού (Audience Development). Μία δεύτερη Ακαδημία θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2017 καλύπτοντας διαφορετικές θεματικές ενότητες, ενώ τα σεμινάρια θα τρέξουν και σε ακόμα πέντε πόλεις στην περιφέρεια κατά την διάρκεια του 2017 και 2018.

Τα σεμινάρια της Ακαδημίας απευθύνονται σε νέους, αλλά και σε πιο έμπειρους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα μουσεία και στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να  μοιραστούν τις ιδέες και την εμπειρία τους, να ενημερωθούν για τις τρέχουσες τάσεις, και να λάβουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μουσειακός και πολιτιστικός τομέας στην Ελλάδα.

Καταξιωμένοι επαγγελματίες και καθηγητές από την Βρετανία, σε συνεργασία με έμπειρους προσκεκλημένους τόσο από τον διεθνή χώρο όσο και από την Ελλάδα, θα δουλέψουν σε εντατικά τμήματα με τους συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα σεμιναρίων που θα περιλαμβάνει εργαστήρια, case-studies, συζητήσεις, one-to-one tutorials και διαδικτυακές συνεδρίες συμβουλευτικής και υποστήριξης, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός χώρου ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Τα σεμινάρια θα φιλοξενηθούν σε ένα δίκτυο συνεργαζόμενων μουσείων – Μουσείο Μπενάκη, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Διοίκηση και Διαχείριση Έργου (Project Management for Museums)
Αθήνα 12–16 Οκτωβρίου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκη 2–6 Νοεμβρίου 2016, Μουσείο Φωτογραφίας

Καθηγήτρια: Sara Hilton – Σύμβουλος Μουσείων και Πολιτιστικών Οργανισμών. Έχει διατελέσει Διευθύντρια του Heritage Lottery Fund, και Διευθύντρια Συντονισμού Έργων στο National Museums Liverpool, ιδρυτικό μέλος του Capital Projects Network.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν δεξιότητες διαχείρισης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν πρακτικές γνώσεις σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού, στη βέλτιστη κατανομή και εξομάλυνση πόρων και στην αξιολόγηση μίας έκθεσης ή ενός πολιτιστικού project.

Επιμέλεια και Σχεδιασμός Εκθέσεων (Developing Exhibitions)
Αθήνα 12–16 Οκτωβρίου, Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο Πειραιώς
Θεσσαλονίκη 2–6 Νοεμβρίου 2016, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Καθηγήτρια: Susan Lord – Επιμελήτρια εκθέσεων στο Bury Art Museum & Sculpture Centre. Διδάσκει στο Manchester Metropolitan University.

Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που ειδικεύονται στην επιμέλεια και την διαχείριση εκθέσεων. Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες μεθοδολογίες σχετικά με την ανανέωση των μονίμων συλλογών και την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων.

Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη Οικονομικών (Fundraising and Income Generation)
Αθήνα 19–23 Οκτωβρίου, Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο Πειραιώς
Θεσσαλονίκη 9–13 Νοεμβρίου 2016 (ο χώρος θα ανακοινωθεί σύντομα)

Καθηγητές:

Henrietta Hopkins – Σύμβουλος Μουσείων και Οργανισμών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Διεθνών Υποθέσεων και Στρατηγικού Marketing στο Museums, Libraries and Archives Council, Επίτιμη Γραμματέας του International Council of Museums (ICOM) UK, είναι ιδρυτικό μέλος του Museums Marketing Group.

Αnita Van Mil – Σύμβουλος Μουσείων και Πολιτιστικών Οργανισμών. Έχει διατελέσει Διευθύντρια του Netherlands Museums Association.
 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να διερευνήσουν νέες πρακτικές και μοντέλα χρηματοδότησης. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τα αναγκαία εργαλεία για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη οικονομικών πόρων χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές.

Ανάπτυξη Νέου Κοινού (Audience Development)
Αθήνα 19–23 Οκτωβρίου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκη 9–13 Νοεμβρίου 2016, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Καθηγήτρια: Sarah Boiling – Σύμβουλος Μουσείων και Πολιτιστικών Οργανισμών. Έχει διατελέσει Διευθύντρια του The Audience Agency.

Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν πρακτικές προσέλκυσης κοινού στα μουσεία και στους πολιτιστικούς τους οργανισμούς. Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν νέους τρόπους ανάπτυξης κοινού καθώς και διαμόρφωσης νέων συνεργασιών.

Διάρκεια: Τα εργαστήρια έχουν διάρκεια πέντε ημερών: Τετάρτη–Πέμπτη–Παρασκευή 17.00–21.00 και Σάββατο–Κυριακή 10.00–18.00.  

Τρεις και έξι μήνες μετά το τέλος των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί μία σειρά συμπληρωματικών (follow-up) συναντήσεων μέσω διαδικτύου.

Γλώσσα: Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.

Χώρος: Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή, Αθήνα

Θεσσαλονίκη: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Λιμάνι Θεσσαλονίκης (Αποθήκη B1)
Μουσείο Φωτογραφίας, Λιμάνι Θεσσαλονίκης (Αποθήκη A’), Ναυάρχου Βότση 3, Θεσσαλονίκη

Έξοδα εγγραφής: €25 ανά εργαστήριο

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.britishcouncil.gr/events/transforming-future-museums.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
www.britishcouncil.gr/events/transforming-future-museums, και επικοινωνώντας με την Δήμητρα Γκίτσα στη διεύθυνση dimitra.gkitsa@britishcouncil.gr ή στο τηλέφωνο 210 3692358.  

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Σε συνεργασία με: Μουσείο Μπενάκη, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

www.britishcouncil.gr/events/transforming-future-museums
www.britishcouncil.gr/sites/default/files/ima-preliminary-research-greece.pdf
www.facebook.com/BritishCouncilGreece/