Κυκλάδων και Κεφαλληνίας 17, Κυψέλη, τηλ.: 210 8254600