Και κάτι τέτοιο δεν πρέπει να το επιτρέψουμε! Το Rock For Life μαζί με την Σοφία Ρομπόλη, διερμηνέα στα δελτία ειδήσεων, και όλοι εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μην κλείσει το Θέατρο Κωφών.

Και κάτι τέτοιο δεν πρέπει να το επιτρέψουμε! Το Rock For Life μαζί με την Σοφία Ρομπόλη, διερμηνέα στα δελτία ειδήσεων, και όλοι εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μην κλείσει το Θέατρο Κωφών.


Στον χώρο διεξαγωγής του UPPERGROUND FEST. ’08 θα υπάρχει μια αίτηση που θα σας ζητάει να υπογράψετε με το ονοματεπώνυμο και με την υπογραφή σας υπερ του αιτήματος να μην κλείσει το Θέατρο Κωφών! Οι υπογραφές θα σταλούν στο Υπουργείο Πολιτισμού.


Τα παιδιά από το θέατρο, καθώς και οι υπόλοιποι κωφοί στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να μπορούν να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση η οποία θα είναι φτιαγμένη για αυτούς.


Δεν είναι κατώτεροι από εμάς, δεν ζητάνε ελεημοσύνη, απλά θέλουν να διατηρήσουν την αξιοπρέπεια τους!!


Ας φερθούμε σαν Ανθρωποι…


Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στα παρακάτω links:
http://www.myspace.com/theatrokwfwnellados
http://www.myspace.com/rockflife
http://www.myspace.com/uppergroundfest