Το Θέατρο της Ημέρας διοργανώνει ταχύρυθμο σεμινάριο με θέμα «Το Θεατρικό Παιχνίδι στην Ειδική Εκπαίδευση», με Εισηγητή τον Παναή Κασσιανό.

Στο σεμινάριο μέσα από βιωματικό τρόπο και θεωρητική παρουσίαση:

Θα αναδειχθεί η παιδαγωγική αξία της εφαρμογής του Θεατρικού Παιχνιδιού, ως μεθοδολογικό εργαλείο εναλλακτικής μάθησης και ψυχοκοινωνικής ένταξης των παιδιών με αναπηρία.

Θα παρουσιασθεί η συμβολή του Θεατρικού Παιχνιδιού στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών με αναπηρία.

Θα εντοπιστούν οι προσαρμογές των δραστηριοτήτων κατά τις φάσεις ανάπτυξης του Θεατρικού Παιχνιδιού ώστε να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών.

Ο Παναής Κασσιανός είναι δάσκαλος στη δημόσια εκπαίδευση, εργάζεται σε Ειδικά δημοτικά σχολεία με παιδιά με νοητική υστέρηση και αυτισμό. Είναι απόφοιτος του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού του Θεάτρου της Ημέρας και εφαρμόζει επί σειρά ετών το Θεατρικό Παιχνίδι στη σχολική τάξη.

Οι συμμετέχοντες να έχουν άνετα ρούχα, καθότι οι βιωματικές ασκήσεις θα κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου.

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ