Κάθε Τετάρτη έως το τέλος Οκτωβρίου που τελειώνει το Σχέδιο Σωτηρία, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου οι καλλιτέχνες που

εργάστηκαν πάνω στο σχέδιο, θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους, τις αφορμές που γέννησαν τα συγκεκριμένα έργα, τις σκέψεις που τα δημιούργησαν.

Την Τετάρτη 13/10 στις 7.30 θα μιλήσουν πάνω στο σχέδιο Σωτηρία οι εξής καλλιτέχνες:

Πέγκυ Κλιάφα – Σάκκουλα
Κατερίνα Παπαζήση                  
Τσαλαματά Βασιλική 
Απόστολος πλαχούρης
Γιάννης Μυλωνάκης
Τζίμμης Ευθυμίου

Εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης του κοινού, των ποικίλων δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί, των ομαδικών επισκέψεων ομάδων και σχολείων τo Σχέδιο Σωτηρία θα παρατείνει τη λειτουργία του έως την Κυριακή 31 Οκτωβρίου.