Στα πλαίσια της παρουσίασης ομάδων που πειραματίζονται στα όρια και στους νέους τρόπους αναπαραστατικών τεχνών το Bios και οι blitz προσκαλούν τον κόσμο Στο Σπίτι…

Οχτώ ηθοποιοί – performer συναντιούνται σε πραγματικό χρόνο με είκοσι θεατές στον πραγματικό τόπο διαμονής των ηθοποιών που είναι ένα σπίτι σε ένα συγκεκριμένο σημείο της Αθήνας. Η συνάντηση συμβαίνει με πραγματικούς όρους και μπορεί να περιλαμβάνει μια πληθώρα καταστάσεων και δραστηριοτήτων καθώς το βασικό σκεπτικό που κρύβεται κάτω από την πρόταση είναι η παντελής έλλειψη δραματουργίας όσον αφορά την συνάντηση.

H ομάδα blitz σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 2004 στην Αθήνα από τους Γιώργο Βαλαή, Αγγελική Παπούλια και Χρήστο Πασσαλή.  Χαρακτηριστικό  της δουλειάς των blitz αποτελεί το γεγονός ότι η συγγραφή  των έργων τους πραγματοποιείται σε θεατρικό χρόνο καθιστώντας τον θεατή μάρτυρα μιας κατάστασης παρά ενός θεάματος. H δραματουργία, η υποκριτική, η συγγραφή κειμένων και η σκηνοθεσία απασχολούν εξίσου τα μέλη της ομάδας. Και οι τρεις προηγούμενες παραστάσεις της ομάδας (Motherland, Joy Division και New Order) παρουσιάστηκαν στο Bios.