Ο πρώτος ασφαλής χώρος ταφής τοξικών ουσιών στο Λαύριο είναι έτοιμος και αναμένεται να υποδεχτεί 5.500 τόνους αποβλήτων λύνοντας εν μέρει το πρόβλημα της ασφαλούς αποθήκευσης, των περίπου 330.000 τόνων τοξικών αποβλήτων, που παράγονται ετησίως στη χώρα μας.

Ο χώρος, την μελέτη του οποίου εκπόνησε το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ, μπορεί να περιγραφεί ως ένας μεγάλος ξηρός τάφος αποβλήτων. Το υπόγειο μεταλλείο, που διαθέτει πλήρη στεγανοποίηση, βρίσκεται στο χώρο του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου του Λαυρίου και θα υποδεχτεί τα τοξικά που βρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένα και ετοιμόρροπα βιομηχανικά κτίσματα επί χρόνια.

Η υλοποίηση παρόμοιων έργων και σε άλλα σημεία της χώρας θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο συμφέρουσα από την εξαγωγή των αποβλήτων στο εξωτερικό. Οι βιομηχανίες μέχρι σήμερα, επιλέγουν την απόρριψη των απορριμμάτων σε λίμνες, θάλασσες και σε ΧΥΤΑ επειδή η εξαγωγή κοστίζει γύρω στα 2.000-3.000 ευρώ ανά τόνο. Η πρακτική της μεταφοράς τοξικών αποβλήτων στο υπέδαφος, με ασφάλεια, ακολουθείται πολλά χρόνια στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση και για την ελληνική περίπτωση.