Η εταιρεία Έντευξις και το Photometria Photo Festival συμμετέχουν για την διετία 2013-2015 στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης GRUNDTVIG.

Πρόκειται για εκπαιδευτικές συμπράξεις διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων ή και οργανισμών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το θέμα της σύμπραξης είναι: «Frames of European Common Life», (Καρέ της Ευρωπαϊκής κοινής ζωής).

Οι συμμετέχοντες φορείς στη σύμπραξη είναι: CIDI (Ιταλία, συντονίστρια), Crossing Borders (Δανία), Greener Bourgas Foundation (Βουλγαρία), Fundacja Centrum Aktywności Twórczej (Πολωνία) και Έντευξις-Photometria Photo Festival (Ελλάδα). Η εκπαιδευτική σύμπραξη θα διαρκέσει 18 μήνες και στοχεύει στην προώθηση της ολοκλήρωσης και ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ένταξης με τη χρήση της φωτογραφίας. Η εταιρική σχέση θα δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή κοινότητα ερασιτεχνών φωτογράφων, οι οποίοι θα μοιραστούν την τεχνική εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές, θα συνεργαστούν για να χρησιμοποιήσουν το φωτογραφικό μέσο ως μέσο κοινωνικής έρευνας και θα στοχαστούν σε θέματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση της κινητικότητας των ενηλίκων εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών, και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με την φωτογραφία.

Η 4η συνάντηση των εταίρων έγινε 8-12 Ιανουαρίου, στην Κοπεγχάγη, της Δανίας όπου παρέστησαν οι υπεύθυνοι διοργάνωσης του Photometria Festival κ. Παναγιώτης Παπουτσής & Αχιλλέας Τζιάκος, ο εκπαιδευτής του προγράμματος κ. Κώστας Βάσσης καθώς και ο συμμετέχων για την 2η κινητικότητα κ. Κωνσταντίνος Χατζής από την Πρέβεζα. Την Ελληνική συμμετοχή ακολούθησε και ο συμμετέχων του προγράμματος κ. Παναγιώτης Ντούρος.

Στην συνάντηση των εταίρων, σχεδιάστηκε ο προγραμματισμός για την τελική απολογιστική έκθεση όλων των χωρών που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2015 στην Senigalia της Ιταλίας. Πραγματοποιήθηκαν διαγωνισμοί φωτογραφίας και παρουσιάσεις από τους φωτογράφους Jacob Holdt & Ditte Haarløv Johnsen. Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζής παρουσίασε το φωτογραφικό του έργο και την εμπειρία του από το πρόγραμμα “Frames of European Common Life”.

Τον Απρίλιο του 2015 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση όλων των χωρών στο Bourgas της Βουλγαρίας.