Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα θα πρέπει να συν-δημιουργήσουν μια πιο βιώσιμη κοινωνία για το αύριο. Για αυτό θα χρειαστεί να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που τα σχολικά μας συστήματα δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει πλήρως. Τα ιδρύματα που έχουν πιστοποιηθεί ως Home of 21st Century Education είναι καινοτόμα κέντρα μάθησης, που έχουν ως επίκεντρο της δουλειάς τους τα ίδια τα παιδιά. Ενθαρρύνοντας το παιχνίδι και την διάδραση με την πολιτιστική κληρονομιά, εξοπλίζουν τα παιδιά με όλα όσα χρειάζονται για ένα βιώσιμο μέλλον κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής συνοχής.

Τα 8 χαρακτηριστικά του Home of 21st Century Education που καθορίζονται από το μανιφέστο της Διεθνής Ένωσης των Παιδικών Μουσείων για τα πιστοποιημένα ιδρύματα είναι:

Είμαστε η “πόρτα” των παιδιών προς τον πολιτισμό: προσβάσιμοι πολιτιστικοί χώροι για παιδιά και οικογένειες, χώροι δημόσιοι γεμάτοι από χαρά, ομορφιά και φαντασία!

Αποτελούμε το “σπίτι” της πολυαισθητηριακής αυτομάθησης: δοκιμάζουμε το άγνωστο, την έκπληξη και την φαντασία, είμαστε ένα “ζωντανό” εργαστήριο που μαθαίνουμε παίζοντας!

Αναπτύσσουμε ολιστικά όλα τα ταλέντα και τις δεξιότητες των παιδιών, ως μια ουσιαστική εμπειρία όλων των αισθήσεών τους, σύμφωνα με τις αρχές των Hands On! Mind On! Heart On!

Τα παιδιά, ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας, φαντάζονται και αλλάζουν τον κόσμο σε ένα καλύτερο μέρος.

Γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ των γενεών, για όλες τις ηλικίες.

Είμαστε ένα μέρος όπου ενισχύεται η αλληλεπίδραση και η ισότιμη συμμετοχή όλων, όποιοι κι αν είμαστε. Κάθε φωνή έχει σημασία για εμάς!

Είμαστε ψηφιακοί ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι: μεταξύ πραγματικότητας και εικονικότητας, διαμορφώνουμε ψηφιακά συνειδητοποιημένους και ενεργούς ανθρώπους όλως των ηλικιών.

Αλλάζουμε συνεχώς: ακούμε τις ανάγκες της κοινωνίας μας και συμμετέχουμε ενεργά, ενώ αλλάζουμε και υιοθετούμε νέες ιδέες και στάσεις ζωής, πάντα συνδεδεμένες με τις παγκόσμιες και τις τοπικές εξελίξεις.

​Το Παιδικό Μουσείο Exploration αναγνωρίστηκε από την Διεθνή Ένωση των Παιδικών Μουσείων ότι πληροί τα υψηλότερα πρότυπα πρακτικής στους προαναφερθέντες τομείς και λαμβάνει την πιστοποίηση “Home of 21st Century Education”

Η επωνυμία “Home of 21st Century Education” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του «21st Century Children Project», που πραγματοποιήθηκε από τη Διεθνή Ένωση των Παιδικών Μουσείων σε συνεργασία με μουσεία/φορείς που επιλέχθηκαν ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση και συμμετείχαν ενεργά σε μια σειρά εργαστηρίων.