Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ παρουσιάζει την περιοδική έκθεση «Από τον Μορσικό Τηλέγραφο στο Τηλέφωνο», μια ζωντανή αφήγηση από την πρώτη προσπάθεια μετάδοσης μηνυμάτων σε μακρινές αποστάσεις, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρισμό (μορσικός τηλέγραφος), το πέρασμα στη μετάδοση φωνής από τον ένα σταθμό στον άλλο με την ανακάλυψη του τηλεφώνου (συσκευές τύπου Graham Bell) μέχρι το αγαθό της επικοινωνίας με αυτόν τον τρόπο, να γίνει κοινή κατάκτηση (κοινόχρηστη τηλεφωνία), προσιτή και εύκολη για όλους.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται και μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών, με νέο πρόσωπο, χαρακτήρα και ιδέες, προσφέροντας μέσα από τη ψυχαγωγία τη γνώση για το θαύμα της επικοινωνίας.

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ διατηρεί και εκθέτει σημαντικές συλλογές, στενά συνδεδεμένες με την ιστορία των ελληνικών τηλεπικοινωνιών και του ΟΤΕ. Λειτουργεί από το 1990 στη Νέα Κηφισιά και διαθέτει χώρους για τις μόνιμες εκθέσεις του, αίθουσα προβολών και διαλέξεων, βιβλιοθήκη και εργαστήριο. Η συλλογή του Μουσείου περιλαμβάνει πάνω από 4.500 αντικείμενα και πλούσιο αρχειακό υλικό και παρουσιάζει τις τηλεπικοινωνιακές επινοήσεις από την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο όσο και τις εφευρέσεις και τα τεχνολογικά επιτεύγματα της μετα-ηλεκτρικής περιόδου, σταθερή και κινητή τηλεφωνία και δορυφορικές επικοινωνίες.