Το έργο θα αποτελέσει δωρεά από τον απόφοιτο Δημήτρη Δασκαλόπουλο.

Στο νέο κτίριο θα στεγαστεί το πρόγραμμα τεχνών του Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) καθώς και αντίστοιχα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και θα λειτουργήσει ως ένα καλλιτεχνικό κέντρο ανοιχτό στην κοινότητα μέσω των εκθεσιακών του χώρων καθώς και προγραμμάτων για το κοινό, που θα επιδιώξουν τη δημιουργία μιας πολιτιστικής πλατφόρμας συνεργατικών και εκπαιδευτικών έργων.

Στόχος της δημιουργίας του είναι το Κτίριο Τεχνών να τοποθετηθεί ως κορυφαίος συνομιλητής στο τοπικό πολιτιστικό τοπίο και σημείο αναφοράς για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τέχνης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας την δυνατότητα στους μαθητές, στους αποφοίτους του Κολλεγίου Αθηνών, στους καλλιτέχνες αλλά και στα μέλη της ευρύτερης κοινότητας να ενδυναμώνουν και να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους μέσα από τα προγράμματα του.

Το έργο, με την ονομασία «Κτίριο Τεχνών Δ. Δασκαλόπουλος», θα ολοκληρωθεί έως το 2025, που είναι η επέτειος των 100 χρόνων του Κολλεγίου Αθηνών. Αποκλειστικός δωρητής του κτιρίου είναι η μη κερδοσκοπική εταιρία ΣΥΝΝΕΟΝ, που δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο με μόνο σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου. Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ μια πρόσθετη δωρεά 500.000 ευρώ θα είναι διαθέσιμη για εξοπλισμό μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή.

Το Κτίριο Τεχνών θα δημιουργηθεί εντός των εγκαταστάσεων του Campus Ψυχικού, σε έκταση που επιτρέπει την ανέγερση κτιρίου συνολικής επιφανείας κυρίων χώρων περίπου 1500 τμ. και θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο, εκθεσιακό χώρο, υπόγειους βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης καθώς και υπαίθριο χώρο.

Η δημιουργία του έργου θα ανατεθεί σε αρχιτεκτονική ομάδα που θα προκύψει από τη διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών που προκηρύσσουν το Κολλέγιο Αθηνών και η ΣΥΝΝΕΟΝ (περισσότερες πληροφορίες στο artsbuilding.gr). Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε Έλληνες Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή/και συμπράττοντες μελετητές ή ομάδες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή Έλληνες με έδρα την αλλοδαπή που συμπράττουν με έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έδρα την Ελλάδα. Η επιλογή της πρότασης και κατ’ επέκταση της αρχιτεκτονικής ομάδας που θα εκπονήσει την μελέτη ανέγερσης του έργου θα γίνει από κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από διακεκριμένους επαγγελματίες στα πεδία της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής τοπίου, της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και των τεχνών.

Το Κολλέγιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1925 από φωτισμένους Έλληνες με πρωτεργάτες τον Εμμανουήλ Μπενάκη και τον Στέφανο Δέλτα και με την υποστήριξη διακεκριμένων Αμερικανών φιλελλήνων. Ανήκει στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.),  ένα Σωματείο μη κερδοσκοπικό. Περίπου το 1/4 των μαθητών του Ε.Ε.Ι. φοιτά με υποτροφίες αριστείας ή οικονομικής ενίσχυσης. Επί έναν σχεδόν αιώνα λειτουργεί ως φάρος και κέντρο αριστείας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενσωματώνοντας τις καλύτερες παιδαγωγικές πρακτικές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Παρέχει ολοκληρωμένη παιδεία υψηλού επιπέδου με διεθνή κριτήρια, που εμπλουτίζεται από πρόγραμμα ποικίλων εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Ενθαρρύνει τους μαθητές του  να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, με διερευνητικό πνεύμα, ώστε να είναι πρωτοπόροι στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της ανθρωπότητας. Διαμορφώνει υπεύθυνους πολίτες της Ελλάδας και του κόσμου με πνευματική και ηθική δύναμη αλλά και ενεργό κοινωνική ευαισθησία, με βάση την ελληνική πνευματική κληρονομιά και τις  κοινωνικές αξίες της Αμερικής και της Ευρώπης.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος δέχτηκε με χαρά την πρόταση του Κολλεγίου Αθηνών να χρηματοδοτήσει την δημιουργία αυτού του χώρου, γιατί έχει την βαθιά πεποίθηση ότι η έκθεση στην σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί απαραίτητο συστατικό της σύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς καλλιεργεί την περιέργεια και ενισχύει την δημιουργικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη στηρίζει την εκπαίδευση στην τέχνη και τους νέους δημιουργούς μέσω των προγραμμάτων του οργανισμού ΝΕΟΝ.

Το πρωτοπόρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Είναι αυτό Τέχνη;», συνεργασία του ΝΕΟΝ με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο έχει υλοποιήσει προγράμματα σε 145 σχολεία, με τη συμμετοχή 16.848 μαθητών. Επίσης, ο ΝΕΟΝ, πέρα από το εκθεσιακό του πρόγραμμα, έχει διαθέσει από το 2013 2,5 εκατ. ευρώ για υποτροφίες και χορηγίες στον σύγχρονο πολιτισμό.