Την Τετάρτη 2 Ιουνίου διοργανώνεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου συζήτηση με θέμα: Ο Άνθρωπος στον Πλανήτη μας. Αστικοποίηση: Η επόμενη μέρα. Η εκδήλωση

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Καφενείου της Επιστήμης. Πρόκειται για μια σειρά ανοιχτών διαλόγων ανάμεσα σε επιστήμονες- ερευνητές και στο ευρύ κοινό με σύγχρονα θέματα από το πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις τελευταίες εξελίξεις σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα όπως η κοσμολογία, η βιολογική εξέλιξη, η συνείδηση, η οικολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση. Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες γίνονται κοινωνοί των προβληματισμών, της αγωνίας και των προσδοκιών των πολιτών σχετικά με τα μείζονα επιστημονικά θέματα.

Το Καφενείο της Επιστήμης διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Επιστημονικός Οικοδεσπότης της συζήτησης της 2ας Ιουνίου είναι ο Δρ. Μιχάλης Πετράκης, Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ τη συζήτηση θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κεραμιτζόγλου.

Στην εκδήλωση θα διερευνηθούν ερωτήματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή του πλανήτη μας, τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας αλλά και τις επιπτώσεις της αστικοποίησης για τον αναπτυγμένο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Ο Δρ. Μιχάλης Πετράκης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνομιλεί με το κοινό, ενημερώνει γύρω από τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη και απαντά σε ερωτήματα του κοινού με τρόπο απλό και κατανοητό.