Το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο της αποστολής του, να στηρίζει ουσιαστικά τον πολιτισμό, αποτελεί το Μεγάλο Χορηγό του Εθνικού Θεάτρου για τη θεατρική περίοδο 2015- 16.

Πάγια πεποίθηση του Ιδρύματος είναι ότι οι πολιτιστικοί φορείς έχουν χρέος μέσω συμπράξεων και συμμαχιών να διασφαλίζουν ένα μεγαλύτερο πολιτιστικό όφελος για την κοινωνία.  Η συγκεκριμένη χορηγία αποτελεί απτή απόδειξη του εξωστρεφούς προσανατολισμού του Ιδρύματος Ωνάση, που υπογραμμίζει την ανάγκη για συνέργειες και συμμαχίες.  Αποκτά δε ακόμη μεγαλύτερη σημασία και δυναμική την περίοδο που διανύουμε, καθώς η ευρύτερη απήχηση στο κοινό της Τέχνης που υπηρετεί πιστά το Εθνικό Θέατρο, μπορεί να αποτελέσει όχημα ελπίδας και ανύψωσης.